COOKIEBELEID
Dit is het cookiebeleid van Rick van beek ict (hierna te noemen “Rick van beek ict”, “wij,” “ons” of
“onze”), een onderneming met adres karperstraat, 43, nieuwkoop. Rick van beek ict is ingeschreven
bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53006925. Dit cookiebeleid legt uit hoe wij cookies
gebruiken en hoe wij uw gegevens delen en beschermen in relatie tot onze website
www.webwinkelservice.eu (de “Website”). Het plaatsen van cookies en het verwerken van
persoonsgegevens gebeurt op een wijze welke in overeenstemming is met de Algemene Verordening
Gegevensbescherming, inclusief uitvoeringswet van deze verordening, of de voorafgaande wetgeving
van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (de “AVG”), de telecommunicatiewet en alle overige
privacywetgeving zoals die op dit moment geldt.
Wat zijn cookies?
Cookies zijn eenvoudige tekstbestanden die op uw computer, tablet of telefoon worden opgeslagen,
wanneer u onze Website bezoekt. Cookies kunnen uw computer, tablet of telefoon niet beschadigen.
De opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.
De cookies zijn noodzakelijk om u een prettige ervaring op de Website te geven.
Functionele cookies
Functionele cookies zijn cookies die noodzakelijk zijn om onze Website goed te laten werken. Zonder
deze cookies kan onze Website niet goed functioneren. U kunt deze cookies dan ook niet uitzetten. Er
bestaat een onderscheid tussen permanente functionele cookies en sessie cookies. De sessie cookies
worden direct na uw bezoek van onze site verwijderd. De permanente cookies worden bewaard om te
voorkomen dat u niet telkens opnieuw dezelfde actie hoeft uit te voeren. Een voorbeeld hiervan zijn
aankopen die in een winkelwagen van een webshop voor u bewaard worden. Wij delen de gegevens
die wij inwinnen via deze cookies dan ook niet met derden.
Analytische cookies
Analytische cookies zijn cookies die ervoor zorgen dat de site goed kan functioneren. Door analytische
cookies weten wij bijvoorbeeld waar op onze site naar wordt gezocht, hoe lang het duurt voordat
pagina’s geladen zijn en waarop op onze Website door onze bezoekers wordt geklikt. Analytische
cookies mogen soms worden geplaatst zonder uw toestemming. Andere analytische cookies worden
uiteraard alleen met uw toestemming geplaatst.
Google Analytics: Voor onze analytische diensten maken we gebruik van Google Analytics van het
Amerikaanse bedrijf Google. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te ontvangen
over hoe bezoekers de Website gebruiken. Google Analytics plaatst een permanent cookie om uw
webbrowser te identificeren. Hierdoor worden uw gegevens gedeeld met Google. Wij delen alleen
gegevens met Google die wij op basis van de AVG met Google mogen delen. Wij gebruiken deze
informatie met informatie van andere Gebruikers. Hierdoor is het voor ons niet mogelijk om u als
individu te kunnen identificeren. Wij hebben Google geen toestemming gegeven om uw gegevens te
delen met derden. U kunt volledig voorkomen dat Google Analytics u herkent door de cookies uit te
schakelen in uw browser. Google kan wel verplicht worden de gegevens aan derden te verschaffen
indien Google daartoe wettelijk verplicht wordt. De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel
mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt door
Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google houdt zich aan de Privacy Shield
principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van
Handel. Dit betekent dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van
eventuele persoonsgegevens.
Sociale media cookies
Op deze pagina zijn buttons van sociale netwerken als Facebook en Twitter opgenomen. Deze
buttons werken door stukjes code die van deze netwerken zelf afkomstig zijn. Door middel van deze
code worden cookies op de Website geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de
privacyverklaring van het respectievelijke sociale mediabedrijf (welke regelmatig kunnen wijzigen) om
te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.
Cookiebeleid
De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Bedrijven als LinkedIn,
Twitter, Facebook en Google + houden zich aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het
Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is
van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens zoals
bedoeld in de AVG.
Recht op inzage, correcties, recht op bezwaar en recht op dataportabiliteit
Wanneer u inzage wil in uw persoonsgegevens, als u uw gegevens wil wijzigingen of verwijderen of
als u uw persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk wil laten overdragen aan u of aan een derde, dan
kunt u contact opnemen met Rick van beek ict door een e-mail te sturen naar
rvbeek@webwinkelservice.eu of een brief sturen aan:
Rick van beek ict
karperstraat, 43
2421HV nieuwkoop
Onvoorziene cookies
Wij proberen een zo goed mogelijk overzicht te houden over de cookies op onze Website. Het kan
voorkomen dat derden cookies plaatsen op onze Website. In dat geval vindt u deze cookies niet terug
in dit overzicht. Het gaat dan met name om embedded elementen. Hier is bijvoorbeeld sprake van als
een video die op Youtube is opgeslagen op onze Website wordt gedeeld. Komt u op onze Website een
cookie tegen die niet in dit overzicht staat? Dan verzoeken wij u contact op te nemen met ons door
een mail te sturen naar rvbeek@webwinkelservice.eu.
Hoe wordt de verzamelde informatie beveiligd?
Rick van beek ict heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw
gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Wij
gebruiken veiligheidsmaatregelen om te zorgen dat informatie via de Website wordt beveiligd (zoals
het aanvragen van een uniek wachtwoord). Echter, Rick van beek ict kan niet verzekeren dat de
informatie op de Website niet wordt geopend, onthuld, veranderd of vernietigd. U bent te allen tijde
verantwoordelijk voor het handhaven van uw unieke wachtwoord en account-informatie en voor het
beheren van de e-mails tussen u en Rick van beek ict.
Hoe wordt de verzamelde informatie gedeeld?
Informatie verzameld met functionele cookies delen wij niet met derden. Informatie verkregen met
analytische cookies delen wij zonder uw toestemming alleen met derden nadat wij deze gegevens
hebben geanonimiseerd of nadat wij voor het delen van uw gegevens uw toestemming hebben
gekregen. Informatie verkregen met tracking cookies delen wij alleen met derden indien wij daartoe uw
toestemming hebben gekregen.
Kinderen
Onze website plaatst niet bewust cookies wanneer de computer, tablet of mobiel wordt gebruikt door
iemand die jonger is dan 16 jaar (“Kinderen”). Indien wij erachter komen dat wij persoonlijke
gegevens hebben verzameld van Kinderen zonder toestemming van hun ouder of voogd, dan zullen
wij stappen ondernemen om deze gegevens te verwijderen van onze servers. Als u vermoedens heeft
dat uw kind zonder uw toestemming persoonsgegevens heeft verstrekt aan ons, dan kunt u contact
met ons opnemen via rvbeek@webwinkelservice.eu. Indien wij van u persoonsgegevens hebben
verkregen toen u een kind was, dan zullen wij ons inspannen op uw verzoek deze persoonsgegevens
verwijderen. Als u het vermoeden heeft dat u als kind persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, dan
kunt u contact met ons opnemen via
Zeggenschapswijziging
Wanneer Rick van beek ict, of een deel daarvan, wordt verkocht, overgedragen of een onze activa bij
een andere organisatie terecht komt (bijvoorbeeld als gevolg van een fusie, overname, faillissement,
ontbinding of liquidatie), dan kunnen gegevens die via de Website zijn verzameld onder de verkochte
Cookiebeleid
of overgedragen zaken vallen. De koper of verkrijger zal de afspraken in dit Cookiebeleid moeten
opvolgen.
Wijzigingen
Rick van beek ict kan van tijd tot tijd dit Cookiebeleid aanpassen of updaten. U wordt daarom
geadviseerd om dit Cookiebeleid regelmatig te raadplegen. Aanpassingen van dit Cookiebeleid treden
in werking op het moment dat deze zijn gepubliceerd op deze pagina.
Contact
Wanneer u vragen heeft over dit Cookiebeleid, dan kunt u contact opnemen met Rick van beek ict
door een e-mail te sturen naar rvbeek@webwinkelservice.eu.