Duurzaamheid en webshops deel I: hoe staat het ervoor?

Naar welke sector je ook kijkt, duurzaamheid en de impact op het milieu is een thema dat overal hoog op de agenda staat. Hoewel je zou kunnen denken dat dit aan e-commerce voorbijgaat – die speelt zich immers vooral op online gebied af – is niets minder waar. De e-commerce sector heeft een grote ecologische voetafdruk en duurzame maatregelen zijn niet alleen in het belang van het milieu, maar ook goed voor de webshops zelf.

Het is niet makkelijk als webwinkel anno 2019. Naast alle marketingtactieken en manieren om de concurrentie voor te blijven, moet je klanten tevreden houden, tegelijkertijd voldoen aan alle wetgeving rondom privacybescherming, je producten vernieuwen en de sociale media bijhouden. En daar komt ook nog eens bij dat de maatschappij aan het veranderen is en duurzaamheid een steeds belangrijker thema wordt. Elke industrie moet zich ermee bezighouden, zo lijkt het wel. En ook de e-commerce sector ontkomt er niet aan.

Webshops zijn er niet mee bezig…

Toch lijken webshops er minder mee bezig te zijn. In een onderzoek werden een aantal van de grootste webwinkels in Nederland onderzocht, en het bleek dat haast niemand erg bezig was met duurzaamheid. Duurzaamheid wordt niet gestimuleerd onder de webshops zelf en ook niet gepromoot bij de klanten, verpakkingsmateriaal is zelden duurzaam en het retourbeleid is dermate soepel dat het alleen maar bijdraagt aan nog meer CO2 uitstoot. Want ook de logistiek is niet altijd even duurzaam, zegt het rapport.

… maar klanten eigenlijk ook niet

Maar ook de consument zelf lijkt, ondanks het klimaatdebat dat op het scherpst van de snede wordt gevoerd, minder bezig met duurzaamheid dan dat men op het eerste gezicht zou denken. Uit recent onderzoek blijkt dat tweederde van de duizend ondervraagde webshopklanten snelheid van de bezorging en prijs van een pakket belangrijker vinden dan de duurzaamheid. Met andere woorden, drie dagen langer wachten op een pakketje is iets wat klanten liever niet doen, als is de impact op het milieu dan groter.

Voor branchevereniging Thuiswinkel.org is het reden geweest om een brancheverduurzamingsplan op te zetten. Met name verpakkingsmateriaal moet hierbij verduurzaamd worden, met minder plastic, meer gerecycled papier en daarnaast meer informatie voor de consument over hoe duurzaam een webshop is en wat ze zelf kunnen doen om het hele proces duurzamer te maken.

Er zijn dus nog veel stappen te maken. Maar wie alvast voorop wil lopen en zich wil onderscheiden als milieubewuste webshop, kan alvast een aantal stappen volgen. Lees hiervoor deel II van deze blog.